#

Dětský karneval

#

Šibřinky

#

Dětský den

#

Jarní výšlap

#

Bartolomějské hody

#

Pálení čarodějnic

#

Ukliďme Česko

#

Koupaliště

#

Hasičská zbrojnice

#

Zahrada základní školy

#

Údržba biokoridoru

#

Mikulášská nadílka

Navigace

Obsah

Zastupitelstvo obce zvolené v dodatečných volbách 26.1.2019 pro volební období 2019-2022

Blahoslava Suchánková - starostka

Mgr.Lenka Záleská - místostarostka

Ing. Pavel Sklenář - předseda finančního výboru

Ing.arch.Hana Dohnalová - předsedkyně kontrolního výboru

Mgr. Vladimíra Durdová - předsedkyně kulturního výboru

Mgr. Lukáš Moravčík - člen zastupitelstva

Stanislav Otépka - člen zastupitelstva

Michal Sedláček - člen finančního výboru

Lada Vránová - člen kulturního výboru

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Finanční výbor                                     Kontrolní výbor                                                          Kulturní výbor

předseda: Ing. Pavel Sklenář             předsedkyně:Ing.arch.Hana Dohnalová                 předsedkyně: Mgr.Vladimíra Dudrová 

členové: Michal Sedláček                   členové: Tomáš Winter                                              členové: Lada Vránová

                Ing. Jaroslav Charvát                           Ladislav Zápotočný                                                   Mgr.Petra Holoubková