#

Dětský karneval

#

Šibřinky

#

Dětský den

#

Jarní výšlap

#

Bartolomějské hody

#

Pálení čarodějnic

#

Ukliďme Česko

#

Koupaliště

#

Hasičská zbrojnice

#

Zahrada základní školy

#

Údržba biokoridoru

#

Mikulášská nadílka

Navigace

Obsah

Obecně závazné vyhlášky

Obecně závazná vyhláška obce Hodějice č.3/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování , sběru.třídění a odstraňování komunálního odpadu platná od 1.1.2018


Obecně závazná vyhláška obce Hodějice č. 2/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy   platná od 18.10.2017

Obecně závazná vyhláška obce č.1/2017 , kterou se stanoví školský obvod mateřské školy Hodějice  platná od 24.6.2017

Nařízení Obce Hodějice č 1/2016  o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce Hodějice  platné od 31.5.2016

Obecně závazná vyhláška Obce Hodějice č. 2/2016 o nočním klidu

účinnost  platná od 4.12.2016

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku 2/2015. platná od 1.1.2016

Obecně závazná vyhláška o odpadech 1/2015 platná od 26.9.2015

OZV 2/2013 o místních poplatcích  platná od 10.12.2013

OZV 1/2013 o místním poplatku za provoz systému shormažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu zrušena k 26.9.2015

OZV42011 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění ,využívání a odstraňování komunálního odpadu zrušena k 1.1.2013

OZV32011 Doplnění obecně závazných vyhlášek 012011,022011 zrušena k 1.1.2013

OZV 22011 O místních poplatcích zrušená 10.12.2013

OZV 12011 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, tříděn, využívání a odstraňování komunálního odpadu zrušena k 22.6.2011

OZV12008 Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství