#

Koupaliště

Koronavirus infolinka KHS JmK +420 773 768 994
po-pá: 8:00-17:00, mimo tuto dobu
Infolinka Státního zdravotního ústavu +420 724 810 106, +420 725 191 367

Navigace

Obsah

Tělocvičná jednota Sokol

V roce 2000 získala naše jednota státní dotaci za pomoci ministra financí pana Sobotky. Byl vypracován projekt na rekonstrukci sokolovny. Ve velice krátké době byl projekt proveden. Vznikla nová přístavba, ve které našla svoje místo krásná posilovna, nové záchody, sprchy, zasedací místnost. Provedla se výměna oken, nová fasáda se znakem TJ. 

V roce 2015 bylo zrekonstrované již nefunkční hřiště za sokolovnou. Hřiště je víceúčelové s umělým povrchem.

V roce 2016 byla provedena obnova sálu a to obložení, vybavení - židle a vybudování nových šaten místo nefunkční posilovny.

V roce 2018 přišel na řadu salonek, který je součástí restaurace - nový bar, stoly a židle.

V roce 2019 jsme se soustředili na zázemí fotbalového hřiště - oprava střechy, rekonstrukce prostoru pro občerstvení.

V současné době má TJ Sokol Hodějice 131 členů.


Pronájem prostor

Při jakékoliv kulturní, společenské, nebo prezentační akci Vám můžeme nabídnout prostory naší Sokolovny, která je pro tyto příležitosti přizpůsobena technickým zázemím (např. plesy, divadelní představení, výstavy, kulturní akce pro školy i veřejnost....).


Kontakty

Monika Zápotočná - starostka
tel. 607 607 125
Miloslav Kučera- místostarosta
tel. 602 536 428
Pavel Sklenář – jednatel
tel 725 688 307
Radek Vinklárek – náčelník (cvičení)
tel. 721 558 542
Iva Vinklárková – náčelnice (cvičení)
tel. 608 309 052

 

GDPR:

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a nařízení (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů TJ Sokol Hodějice shromažďuje, uchovává a zpracovává osobní údaje svých členů podle zpracovaných agendových listů, které vycházejí ze stanov Tělocvičné jednoty a uvádějí kategorie osobních údajů, příjemců a obecný popis technických a organizačních bezpečnostních opatření.

Subjekty údajů po podepsání „Souhlasu člena se zpracováním údajů“ mají právo:

  • na přímý přístup k osobním údajům a vyžádání informace, jaké osobní údaje jsou o nich zpracovávány,
  • na opravu osobních údajů,
  • na výmaz, případně omezení zpracování.
     

Souhlas se zpracováním údajů mohou subjekty kdykoliv odvolat, a to odesláním e-mailu na monika.zapotocna@seznam.cz

Zástupcem správce TJ Sokol Hodějice je Monika Zápotočná, e-mail: monika.zapotocna@seznam.cz.