#

Sázení stromků za rybníkem

#
#

Dětské hřiště

#

Bartolomějské hody

#

Vítání občánků

#

Vítání občánků

#

Drakiáda

#

Lampionový průvod

#

Dětský karneval

#

Dětský den

#

Rozsvícení vánočního stromu

#

Mikulášská nadílka

#

Čerti v Hodějicích

#

Mikuláš a jeho pomocníci

#

Setkání občanů

#

Turnaj ve stolním tenise

#

Tříkrálová sbírka

Navigace

Obsah

Tělocvičná jednota Sokol

V roce 2000 získala naše jednota státní dotaci za pomoci ministra financí pana Sobotky. Byl vypracován projekt na rekonstrukci sokolovny. Ve velice krátké době byl projekt proveden. Vznikla nová přístavba, ve které našla svoje místo krásná posilovna, nové záchody, sprchy, zasedací místnost. Provedla se výměna oken, nová fasáda se znakem TJ. 

V roce 2015 bylo zrekonstrované již nefunkční hřiště za sokolovnou. Hřiště je víceúčelové s umělým povrchem.

V roce 2016 byla provedena obnova sálu a to obložení, vybavení - židle a vybudování nových šaten místo nefunkční posilovny.

V letošním roce přišel na řadu salonek, který je součástí restaurace - nový bar, stoly a židle.

V současné době má TJ Sokol Hodějice 114 členů.


Pronájem prostor

Při jakékoliv kulturní, společenské, nebo prezentační akci Vám můžeme nabídnout prostory naší Sokolovny, která je pro tyto příležitosti přizpůsobena technickým zázemím (např. plesy, divadelní představení, výstavy, kulturní akce pro školy i veřejnost....).


Kontakty

Monika Zápotočná - starostka
tel. 607 607 125
Miloslav Kučera- místostarosta
tel. 602 536 428
Pavel Sklenář – jednatel
tel 725 688 307
Radek Vinklárek – náčelník (cvičení)
tel. 721 558 542
Iva Vinklárková – náčelnice (cvičení)
tel. 608 309 052