#

Koupaliště

#

Hasičská zbrojnice

#

Zahrada základní školy

Až do odvolání je na základě nařízení vlády omezena otevírací doba obecního úřadu.

Otevřeno je v

pondělí od 8:00-11:00 a od  14:00-16:00

středa od 12:00-16:00 a 18:30-19:30

Navigace

Obsah

Sbor dobrovolných hasičů

 

Dne 12. září 1892 byl sbor založen a nesl jméno „DOBROVOLNÝ  HASIČSKÝ SBOR V HODĚJICÍCH“.  O založení se přičinili starosta obce Jan Florián, dále pak Jan Mezník, Martin Kučera a Antonín Červinka. Hasičský sbor tehdy čítal 31 členů a 8 členů výboru.

 

Výzbroj a výstroj se pořizovala z různých darů a sbírek. Čtyřkolová stříkačka, 200m hadic a 2 ks žebřů bylo pořízeno ještě téhož roku. V roce 1893 zasahoval sbor 3x při požárech a u velké povodně. V roce 1896 požár v naší obci, další v roce 1897, kde vyhořely hned čtyři usedlosti. Období první světové války mělo citelný dopad na činnost sboru.

 

Další tragický požár se stal 1. února 1936, po půlnoci v čp. 259 uhořela majitelka domu. V roce 1937 – 8 páchala zlořádná ruka zhoubné požáry.

Padlo za oběť pět stodol a dvě obytná stavení. V roce 1938 byla zakoupena za pomoci obce a hlavně občanů motorová stříkačka  PS – 8 a v roce 1939 dopravní vozidlo Praga – Alfa, které sloužilo do roku 1955.

V červnu 1956 vypukl požár hasičské zbrojnice, ruční zásah byl marný, veškerá výstroj a vybavení shořelo, požární auto Praga – Alfa i PS – 8. Ihned po požáru se uvažovalo, kde postavit novou zbrojnici. Nejvýhodnější místo bylo v zahradě vedle domku A. Floriána čp. 205. Až 31. 7. 1959 obdržel MNV plány a povolení ke stavbě. V září se zahájila stavba. 11. června 1961 byla slavnostně předána zbrojnice do užívání.

 

Každoročně se zapojujeme do soutěží, a bylo dosaženo těchto výsledků: dorostenci – 1. místo v kraji v letech 1970 – 1974, ženy – 2. místo v rámci ČSSR – bojovaly úspěšně o účast v mezinárodní soutěži ve vyřazovacím kole v Pardubicích. V dalších létech soutěžní činnost ustala. Až v roce 1994 nastává obrat k lepšímu, pod vedením manželů Kolečkových bylo sestaveno družstvo mužů, které získávalo zkušenosti, zúčastňovalo se různých soutěží a začalo dosahovat dobrých výsledků. V letech 2000 – 2007 sedminásobným vítězem  Velké ceny okresu Vyškov. Družstvo žen bylo založeno po třicetileté pauze v roce 2008 pod vedením Drahomíry Kolečkové. Zapojilo se do Vyškovské ligy i mimo náš okres a na výsledcích to bylo znát. V roce 2009 ženy v lize vítězí. V dalším roce družstvo prochází změnami a v celkovém hodnocení ligy končí na druhém místě. V roce 2011 se podařilo sestavit i druhé družstvo žen. Čas a úsilí věnovaný těmto družstvům se vrací vítězstvím v lize.

 

Sbor dobrovolných hasičů je stále nezastupitelnou složkou v životě obce, která v naší vesnici vyvíjí činnost v oblasti sportovní, kulturní a společenské. Prvotní je samozřejmě preventivní práce v oblasti ochrany majetku před požáry a s tím související péče o techniku. Nedílnou součástí sboru je zásahová jednotka, kterou zřizuje dle zákona o požární ochraně obec, a všichni členové jednotky jsou zároveň členy sboru. Dříve než to takto bylo nastaveno zákonem, se tyto dvě teď už odlišné organizace nerozlišovaly. V současné době čítá jednotka 12 členů a je zařazena v rámci plošného pokrytí do kategorie JPO V. Jednotka je vybavena zásahovým oblečením a další technikou, kterou se snažíme udržovat v akceschopném stavu a stále doplňovat. Na to, aby bylo družstvo akceschopné, musí absolvovat různá školení, cvičení, semináře, školení v první pomoci.

Ke změně v našem automobilovém vybavení došlo dne 20. 6. 2018, kdy naši stařičkou hasičskou AVII nahradil zbrusu nový zásahový automobil IVECO.

 

V současné době se veškerá činnost sboru rozděluje rovnoměrně mezi výjezdovou jednotku a sportovní družstva. Vybudované hasičské cvičiště je pravidelně využíváno družstvy mužů, žen a mladých hasičů. Pravidelně zde pořádáme soutěž v požárním útoku o putovní poháry obce. Pravidelně se účastníme soutěží v požárním sportu v okolí a dosáhli jsme již řady úspěchů, a to v kategoriích mužů i žen. Z aktivit, jež pořádáme, uveďme alespoň některé: tradiční ostatky, soutěž v požárním útoku, spoluúčast na akcích pořádaných obecním úřadem, pálení čarodějnic, dětský den, rozsvícení vánočního stromu atd.