#

Dětský karneval

#

Šibřinky

#

Dětský den

#

Jarní výšlap

#

Bartolomějské hody

#

Pálení čarodějnic

#

Ukliďme Česko

#

Koupaliště

#

Hasičská zbrojnice

#

Zahrada základní školy

#

Údržba biokoridoru

#

Mikulášská nadílka

Navigace

Obsah

Sbor dobrovolných hasičů

 

Sbor dobrovolných hasičů Díky dochovaným zprávám, můžeme si dnes s časovým odstupem vytvořit skutečný obrázek o začátcích tehdejšího Sboru dobrovolných hasičů. Za tu dobu se vystřídalo několik generací hasičů, měnila se organizační struktura, podmínky pro činnost, modernizovala se požární technika, výstroj, výzbroj, měnil se název organizace. Sbor zůstává a přetrvává do dnešní doby a poslání "Bohu ke cti - bližnímu ku pomoci" platí dnes dvojnásob.

Dne 12. září 1892 byl sbor založen a nesl jméno "DOBROVOLNÝ HASIČSKÝ SBOR V HODĚJICÍCH" a o založení se přičinili: starosta obce Jan Florián, dále pak Jan Mezník, Martin Kučera a Antonín Červinka. Hasičský sbor tehdy čítal 31 členů a 8 členů výboru. Výzbroj a výstroj se pořizuje z různých darů a sbírek. Čtyřkolová stříkačka, 200m hadic a 2 ks žebřů bylo pořízeno ještě téhož roku. V roce 1893 zasahoval sbor 3x při požárech a u velké povodně. V roce 1896 požár v naší obci, další v roce 1897, kde vyhořely hned čtyři usedlosti. Období první světové války mělo citelný dopad na činnost sboru.

Další tragický požár se stal 1. února 1936 po půlnoci v čp. 259 uhořela majitelka domu. V roce 1937-8 páchala zlořádná ruka zhoubné požáry. Padlo za oběť pět stol a dva obytné domy. V roce 1938 byla zakoupena za pomoci obce a hlavně občanů motorová stříkačka PS - 8 a v roce 1939 dopravní vozidlo Praga - Alfa které sloužilo do roku 1955. 

Po okupaci v roce 1950 nastupuje do funkce mladá generace. V roce 1962 byl splněn sen mít svůj důstojný stánek - požární zbrojnici. Každoročně se zapojujeme do soutěží a bylo dosaženo těchto výsledků: dorostenci 1 místo v kraji v roce 1970 - 1974, ženy 2 místo v rámci ČSSR - bojovaly úspěšně o účast v mezinárodní soutěži ve vyřazovacím kole v Pardubicích. V dalších létech soutěžní činnost ustala. Až v roce 1994 se podařilo dát dohromady soutěžní družstvo a dohnat pověstný vlak, který nám ujel.