#

Koupaliště

#

Hasičská zbrojnice

#

Zahrada základní školy

Až do odvolání je na základě nařízení vlády omezena otevírací doba obecního úřadu.

Otevřeno je v

pondělí od 8:00-11:00 a od  14:00-16:00

středa od 12:00-16:00 a 18:30-19:30

Navigace

Obsah

Základní škola Hodějice, okres Vyškov, příspěvková organizace

 

telefon: 544 220 826 ,773 063 373
web: http://www.zs-hodejice.cz
e-mail: zs.hodejice@quick.cz, zs.hodejice@seznam.cz


První zmínka o škole v Hodějicích se datuje kolem roku 1798. Stavba budovy nynější školy byla započata v roce 1908 a ukončena 1910. Jejím prvním řídícím učitelem byl pan Josef Šafařík. Budova prošla několika rekonstrukcemi, z nichž jedna z nejrozsáhlejších v roce 1995, oprava vnějších omítek a střechy. V průběhu dalších let byla provedena plynofikace, výměna podlahových krytin, oken a vybudování nového sociálního zařízení. Třídy byly vybaveny novými lavicemi, keramickými a interaktivními tabulemi. Škola využívá k výuce 3 třídy, novou počítačovou učebnu, tělocvičnu, prostory družiny a venkovní hřiště. Ve školní budově je také výdejna, do které se dováží obědy z blízké MŠ. Velkou modernizací prošly venkovní prostory, bylo vybudováno nové dětské hřiště, venkovní fit tělocvična s posilovacími prvky, nová běžecká dráha, venkovní zahradní domek, nové oplocení zahrady a také byla vysázena zahrada novými stromy a bylinkovými záhony.

 Základní škola Hodějice je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je obec Hodějice. Základní škola je neúplná, se třemi samostatnými ročníky prvního stupně, do které dochází žáci i z nedaleké obce Němčany. Díky spolupráci se ZŠ Němčany, která započala již v roce 1978 se daří zajistit naplněnost tříd v obou obcích.

V současné době navštěvuje ZŠ Hodějice 54 žáků - z Hodějic i Němčan, v 2., 3., a 5. ročníku, 1. a 4. ročník je zřízen v ZŠ v Němčany. V příštím roce bude u nás 1. a 4. ročník a 2. a 3. v Němčanech. 5. ročník je vždy v ZŠ Hodějice. Toto periodické střídání je každým rokem. Naplněnost školy v dalších letech se pohybuje kolem 55 žáků. Součástí školy je oddělení družiny s kapacitou 30 dětí, které využívají děti z obou základních škol.

Pedagogický sbor tvoří 4 učitelky, 1 vychovatelka a 2 asistentky pedagoga. Na výuce nepovinného předmětu náboženství se podílí externí zaměstnanec. Ve škole je zřízeno školní poradenské pracoviště, které poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich rodičům a pedagogům. Snaží se jim pomáhat při zvládání a řešení výchovných, vzdělávacích a výukových potížích. O provoz školy se starají 2 zaměstnanci – školnice a externí účetní.  Na škole působí Školská rada.

V základní škole se vzdělává dle ŠVP pro ZV. Prostor je věnován i mimoškolní činnosti a zájmovým kroužkům. Každým rokem se nabídka mění, ve škole se snaží se o různorodost a co největší zapojení žáků do mimoškolní zájmové činnosti, kvalitní trávení volného času a rozvoj osobních zájmů každého žáka.

Všichni zaměstnanci školy se snaží vytvářet pohodové a podnětné prostředí, aby žáci chodili do školy rádi.