#

Dětský karneval

#

Šibřinky

#

Dětský den

#

Jarní výšlap

#

Bartolomějské hody

#

Pálení čarodějnic

#

Ukliďme Česko

#

Koupaliště

#

Hasičská zbrojnice

#

Zahrada základní školy

#

Údržba biokoridoru

#

Mikulášská nadílka

Navigace

Obsah

Školka


telefon: 544 220 858
web: http://www.mshodejice.cz
e-mail: ms.hodejice@seznam.cz

 

Naše škola je dvoutřídní mateřská škola s poměrně velkými prostory. Původně zde byla vesnická "hospoda" se sálem. Nově je přistavěna hospodářská budova tj. kuchyně se sklady a ředitelna. Tím, že jsme vesnická škola, máme podmínky výchovně vzdělávací práce blízké rodinnému prostředí.

 

1. třída se skládá ze dvou menších místností.
2. třída je prostorná velká. Samostatně máme tělocvičnu, která slouží i jako hudebna a ložnice. V naší mateřské škole je sociální zařízení se 7 záchodky a 10 umývadly. Prostorné chodby školy slouží i jako šatny pro děti. Ve školní kuchyni se vaří obědy i pro žáky ZŠ. Kapacita kuchyně je 80 obědů. Jídelna MŠ je pro 20 dětí - 2. třídy. K prostorám MŠ patří dvorek , který je uzavřen a oplocen. Z části je zastavěn, má vybetonovanou příjezdovou cestu. Na dvorku jsou průlezky, skluzavka, houpačky a pískoviště. Dvorek využíváme na cvičení a pobyt venku. V pěkných jarních měsících zde i svačíme a využíváme i při chvilkách soustředění. Do naší MŠ přijímáme děti z Hodějic, ale máme zde i děti ze Slavkova, které bydlí blízko autobusové zastávky na Hodějice . Děti si vozíme autobusem ČSAD - pedagogický personál. Přijímání dětí probíhá na základě zápisu do MŠ v únoru nebo březnu.  Nemůžeme si také vynachválit velice dobrou a efektivní spolupráci s Obecním úřadem v Hodějicích.
Vzhledem k celospolečenským problémům rychlému tempu života, nedostatku času a pod. jsme se zaměřili na osobnost dítěte po stránce mravního vývoje. Chceme přispět svým výchovně vzdělávacím působením k rozvoji všestranně informovaného a vzdělaného jedince, který se bude umět postavit k danému problému. bude se snažit najít nějaké řešení nebo aspoň zaujmout určitý postoj. Dále chceme děti vést k čestnému jednání a chování osobním příkladem a to nejen nás pedagogů, ale i ostatních zaměstnanců školy.
Dětem, které jsou nám svěřeny, chceme předávat poznatky na základě prožitku a zkušeností, prostřednictvím činností. Spontánní prožitkové učení je kvalitní způsob, jak dosáhnout efektivity u této věkové skupiny dětí.