#

Koupaliště

#

Hasičská zbrojnice

#

Zahrada základní školy

Až do odvolání je na základě nařízení vlády omezena otevírací doba obecního úřadu.

Otevřeno je v

pondělí od 8:00-11:00 a od  14:00-16:00

středa od 12:00-16:00 a 18:30-19:30

Navigace

Obsah

Historie


Obec Hodějice je samostatnou obcí okresu Vyškov. Rozkládá se 4 km východně od Slavkova u Brna v průměrné nadmořské výšce 223 m a současné době zde žije 1021 obyvatel.

Katastr obce byl osídlen již od starší doby kamenné. Archeologickými nálezy máme doloženy hroby kultury se zvoncovitými poháry a dále sídliště i pohřebiště kultury únětické. Další objevy pak dokumentují osídlení katastru i v mladších obdobích, např. v polích za hřbitovem se nachází sídelní jáma, v pískovně za starou "struhou" byly nalezeny popelnice, několik hrnců a jiné nádoby nebo jejich zlomky. 

Obec vznikla na levém břehu Litavy. Podle pověstí mohla obec vznikat již v 10. století. První písemná zmínka o Hodějicích z roku 1383 se nachází v účetní knize slavkovské komendy řádu německých rytířů. Ke Slavkovu obec vždy patřila, ať už jej vlastnili němečtí řytíři, drobní šlechtici nebo rod Kouniců. V roce 1892 zde byl založen hasičský sbor, roku 1903 TJ Sokol a roku 1923 vznikl oddíl kopané. Dominantu obce tvoří kaple sv. Bartoloměje, která byla zbudována roku 1884. V prostorách obce se také nachází památky a kříže, například litinový kříž věnovaný prvnímu učiteli Františku Zavadilovi či pamětní deska Jakubu Markovi, který byl zastřelen při demonstraci u slavkovského cukrovaru v roce 1905.

V roce 2003 došlo v obci k různým rekonstrukcím, z nichž nejrozsáhlejší byla rekonstrukce koupaliště, které bylo slavnostně otevřeno 27. června 2003. Od roku 2003 vychází čtvrtletní Hodějický zpravodaj.