#

Dětský karneval

#

Šibřinky

#

Dětský den

#

Jarní výšlap

#

Bartolomějské hody

#

Pálení čarodějnic

#

Ukliďme Česko

#

Koupaliště

#

Hasičská zbrojnice

#

Zahrada základní školy

#

Údržba biokoridoru

#

Mikulášská nadílka

Navigace

Obsah

Lampionový průvod 2.11.2019

Děkujeme všem kteří se zúčastnili sobotního lampionového průvodu. Poděkování patří p. Durdové za ozdobení velkého lampionu a přípravu celé akce, Ladě Vránové za spolupráci, Vašku Jeřábkovi a Lukáši Plchovi za technické zabezpečení a realizaci akce, panu Hofírkovi za zapůjčení techniky, aby nás procházka více bavila, p. L.Kolečkovi a L.Moravčíkovi za operativní zabezpečení bezpečného průchodu obcí. Děti byly odměněny malou sladkou odměnou a ti, co s námi přišli až do konce ochutnali i strašidelný perníček.Těšíme se na setkání příští rok, kdy se můžete těšit na novinku na základně podnětů některých účastníků. Za obecní úřad B.Suchánková.

.